Inženýrská geologie

  • realizace inženýrskogeologických průzkumů pro zjištění základových poměrů
  • zpracování geotechnických posudků a účelových inženýrskogeologických studií
Inženýrská geologie Inženýrská geologie