Odběr vzorků vody a jejich rozbor

Odběr vzorků vody a jejich rozbor

Na žádost zákazníka jsme schopni provést odborný odběr a odvoz vzorku podzemní vody do akreditované laboratoře, která provede bakteriologické a fyzikálně-chemické stanovení ukazatelů vody podle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky MZdr 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.