Proč zvolit tepelné čerpadlo

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou více, než je zdrávo a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení Vaší závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout.

Pro Vaši představu je to tak, že čtyři díly tepelné energie jsou dodávány zdarma z přírodních obnovitelných zdrojů energie (okolní půda, horniny, voda, vzduch aj.) a jeden díl tepelné energie dodává samotné tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo Vám mimo jiné umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve Vašem domě. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat klimatizaci, která pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů.

V neposlední řadě je potřeba též zmínit, že tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

 

Výhody tepelného čerpadla země/voda: systém vertikálních vrtů

Jako zdroj nízko potenciální energie se využívá systém vertikálních sond napuštěných nemrznoucí směsí, které jsou zapuštěny do vrtů, zhruba do hloubky 60 až 150 metrů. Největší přednost těchto vrtů je, že jejich správné nadimenzování je stabilním zdrojem s dlouhou životností, který nezávisle pracuje po celý rok v každém ročním období. V letních měsících vkládá do horninového prostředí teplo z klimatizace a naopak jímá chlad z hornin. V zimě je pak teplo z tohoto prostředí použito k vytápění. Tak je docílena optimální tepelná pohoda v domě.

Další výhodou je, že pro instalaci vertikálních kolektorů není potřeba velký prostor. Například ve srovnání s plošnými kolektory, kde jsou kladeny velké nároky na plochu pozemku.

Naše společnost provádí vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda, příp. voda-voda, včetně vystrojení kvalitními geotermálními vertikálními sondami (GVS). Dále provádíme montáž primárního okruhu, vyhotovení projektové dokumentace k vrtům pro TČ a hydrogeologického vyjádření, včetně legalizace vrtů na příslušných úřadech. Následující činnosti jsou detailněji popsány níže:

 

Technologie provádění vrtných prací

Výstroj vrtů - geotermální vertikální sonda (GVS)

Dopojení primárního okruhu TČ systému země - voda

Tepelné čerpadlo

Legislativa