Dopojení primárního okruhu TČ systému země - voda

Po ukončení vrtných prací dále provádíme:

  • výkop pro uložení horizontálního potrubí a pro uložení kompletně vybavené jímky (sběrač/rozdělovač),
  • uložení horizontálního potrubí do hloubky 1,2 m v pískovém loži o mocnosti 10 cm a jeho zasypání pískem taktéž o mocnosti 10 cm,
  • uložení jímky do štěrkového lože o mocnosti 10 cm (obetonování dle výrobce není nutné),
  • napojení GVS na horizontální vedení pomocí elektro tvarovek včetně napojení horizontálního vedení na jímku,
  • provedení tlakové zkoušky potrubí v jímce,
  • zaházení výkopu vyhloubenou zeminou po provedení tlakové zkoušky,
  • uložení páteřního vedení od jímky do strojovny TČ.Tepelné čerpadlo