Vrtné práce

Hydrogeologické vrty (hg):

 • vrtané studny
 • průzkumné
 • monitorovací
 • sanační
 • balneologické vrty
 • rekonstrukce, regenerace a čištění starých hg vrtů

Technické parametry:

 • hloubka: až 200 m
 • výstroj: PVC, PEHD s atestem na pitnou vodu, ocel, AC ocel
 • vrtaný průměr: 112 mm až 500 mm
 • vystrojený průměr: 110 mm až 250 mm v soudržných a nesoudržných horninách, 110 mm až 225 mm ve skalních horninách
 • obsyp mezikruží: praný říční kačírek
 • jílování mezikruží: granulovaný bentonit TSB
 • způsob hloubení: na jádro (talířový vrták, jádrovnice) na sucho, za použití vzduchového nebo vodního výplachu, na plnou čelbu (valivé dláto, pneumatické ponorné kladivo, pilotní korunka), za použití vzduchového nebo vodního výplachu
Hydrogeologický vrt Hydrogeologický vrt

Inženýrskogeologické jádrové vrty (ig) pro:

 • zjištění základových poměrů - liniové stavby (pozemní komunikace, dráhy, ...), rodinné domy a jiné objekty, vodohospodářské stavby
 • skládky komunálních odpadů
 • posouzení stability svahů
 • ložiskový průzkum

Technické parametry:

 • hloubka: až 200 m
 • vrtaný průměr: 76 mm až 220 mm
 • odběr vzorků: porušených, neporušených, technologických a podzemní vody
 • způsob hloubení: jádrově jádrovnicí opatřenou TK korunkou. Aby nedošlo k negativnímu ovlivnění hodnot přirozené vlhkosti zastižených zemin, není při vrtání použito výplachového média
Jádrový vrt Jádrový vrt

Vrty pro tepelná čerpadla:

 • vertikální - zapuštění kolektorů do vrtů, provedení tlakové zkoušky

Technické parametry:

 • hloubka: až 200 m
 • vrtaný průměr: 130 mm až 200 mm
 • způsob hloubení: na jádro (talířový vrták, jádrovnice) - na sucho, za použití vzduchového nebo vodního výplachu na plnou čelbu (valivé dláto, pneumatické ponorné kladivo, pilotní korunka) za použití vzduchového nebo vodního výplachu
* *