HS geo - vrty, studny, hydrogeologie

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o., která již několik let se úspěšně zabývá realizací různých druhů vrtů:

 • vrtané studny
 • hydrogeologické vrty
 • monitorovací vrty
 • sanační vrty
 • inženýrskogeologické vrty

Kromě vrtných prací se naše společnost rozrostla o odborníky, řešící otázky v oblastech:

Hydrogeologie

 • hydrogeologické vyjádření
 • projektová dokumentace
 • navržení ochranných pásem

Inženýrská geologie

 • realizace inženýrskogeologických průzkumů pro zjištění základových poměrů
 • zpracování geotechnických posudků a účelových inženýrskogeologických studií

Hlavním cílem naší společnosti

...je kompletní řešení možnosti využití podzemní vody, tzn. že provádíme tzv. studny na klíč, což zahrnuje tyto práce:

 • zpracování projektu hydrogeologických prací dle zákona č. 66/2001 Sb.
 • vyhledání vodního zdroje
 • vyvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu (studny)
 • hydrodynamická zkouška
 • odběr vzorku vody k laboratorním rozborům
 • vyhotovení hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace
 • vytvoření zhlaví vrtu a domácí vodárny s napojením do domu
 • legalizace vrtané studny od územního rozhodnutí až po kolaudační souhlas
 • poradenská činnost a konzultace zdarma
vrtané studny

Technické a strojní vybavení společnosti umožňuje provádět práce větších rozsahů na celém území ČR.

Velký důraz je kladen na kvalitu a rychlost služeb, dodávek a realizací. Kvalitní zajištění výše uvedených služeb je zaručeno odbornými znalostmi a zkušenostmi našich zaměstnanců.

V případě zájmu o naše služby či jen konzultace problémů souvisejících s obory naší činnosti nás prosím kontaktujte elektronicky na adrese info@hsgeo.cz, telefonicky, příp. faxem na číslech uvedených v kontaktech a nebo osobně na provozovně naší společnosti.

Technické a strojní vybavení společnosti umožňuje provádět práce větších rozsahů na celém území ČR.

Naše služby poskytujeme rychle, kvalitně a v přijatelných cenových relacích. Pro získání bližších podrobností nás prosím kontaktujte

Těšíme se na Vaši návštěvu