Technologie provádění vrtných prací

  • Jsme schopni vrtat v různém geologickém podloží – skalní podloží, jílovité, písčité aj.
  • K hloubení vrtů pro tepelné čerpadlo naše společnost používá nejmodernější stroje, zařízení a technologie. V současné době jsou vrty pro tepelné čerpadlo prováděny hydraulickými pásovými vrtnými soupravami HVS 482 a HVS 4132. Vrtné soupravy jsou vybaveny dvěma rotačními hlavami, díky nimž je možné současně rotovat s vrtnou a pažnicovou kolonou. Takový způsob hloubení umožňuje velmi efektivně propažit ocelovými pažnicemi nestabilní úsek vrtu. Tyto vrtné soupravy jsou vhodné i do těžce dostupných prostor. Jejich velikost a hmotnost dovoluje průjezd úzkými průjezdy. Vrtné práce je proto možné realizovat prakticky kdekoliv.
  • Vrty jsou hloubeny zpravidla technologií rotačního resp. rotačně-příklepného vrtání. Vrtným nástrojem je tedy listové dláto nebo pneumatické ponorné kladivo,
  • Aby došlo k rozpojení vrtané horniny a jejího výnosu od počvy vrtu k ústí vrtu je třeba k vrtnému nástroji přivádět výplachové médium, v našem případě jde o stlačený vzduch, který je vyráběn šroubovými kompresory.
  • K zamezení prašnosti při hloubení vrtů je vrtná souprava vybavena tzv. preventrem, který umožňuje řízený odvod vrtné drtě (např. do vodotěsného kontejneru, nebo do vykopané jímky). K vrtnému nástroji je současně se vzduchovým výplachem dávkována voda pomocí speciálního čerpadla.
  • V naší společnosti jsou k výrobě stlačeného vzduchu používány vysokotlaké šroubové kompresory Atlas Copco  XAHS 236 Md, XAHS 365 Md, XRHS 366 Cd a XRVS 476 Cd.Výstroj vrtů - geotermální vertikální sonda (GVS)